top of page

Od badań i rozwoju po rynek: Polskie uczelnie techniczne jako kuźnie innowacji deep-tech

Na uczelniach technicznych kiełkuje technologiczna przyszłość Polski. Politechnika Warszawska stanowi flagowy przykład tego trendu. Kształci się tu ponad 20 tys. studentów i ok. 1000 doktorantów, którzy nie tylko zgłębiają tajniki nauki, lecz także przekuwają je w innowacyjne rozwiązania. Z ponad 500 projektami badawczymi, rozwojowymi i usługowymi realizowanymi co roku, o łącznym budżecie przekraczającym 300 milionów złotych, Politechnika staje się kuźnią technologii, które mogą zmienić świat.

 

To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. W skali całej Polski uczelnie techniczne oferują ponad dziesięciokrotnie większy potencjał – tak ludzki, jak i badawczo-technologiczny.

 

Jak szacowany jest poziom gotowości do założenia biznesu wśród społeczności akademickiej? GUS w swoim raporcie z 2021 r. podaje, że ok. 13% Polaków cechuje przedsiębiorczość. Z dużym marginesem ostrożności można założyć, że w uczelnianym sektorze badawczo-rozwojowym stanowi to 5% populacji. Oznaczałoby to, że każdego roku uczelnie techniczne kończy odpowiednio 3 tys. i 500 przedsiębiorczych studentów i doktorantów. Mogą oni liczyć na wsparcie 1,5 tys. pracowników naukowych z żyłką przedsiębiorcy. To ogromny zasób ludzki i potencjał, który odpowiednio ukierunkowany może przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.

 

Mimo to w ciągu ostatniej dekady powstało tylko 212 spinoffów wywodzących się bezpośrednio z uczelni. W kontekście kilku tysięcy startupów działających na polskim rynku, liczby te pokazują, że ogromny zasób technologiczny i ludzki do dziś nie został zagospodarowany choćby w niewielkim stopniu.

 

Polskie uczelnie techniczne dysponują nie tylko zaawansowanymi technologiami, ale przede wszystkim ludźmi – studentami, doktorantami, naukowcami – którzy mają potencjał i determinację, by wiedzę przekuwać w realny biznesowy sukces. WUT IF to instytucja, która wskazuje, jak ten niewykorzystany potencjał przekształcić w sukces na arenie międzynarodowej.


Co z tego wyniknie? Mam nadzieję, że odpowiedź poznamy już wkrótce. Prof. Robert Sitnik Wiceprezes zarządu WUT IF

Comments


bottom of page