top of page

Polityka Prywatności i Plików Cookies Warsaw University of Technology Investment Factory ASI SA

Wprowadzenie

Niniejszy dokument dotyczy zasad ochrony prywatności i stosowania plików cookies na stronie internetowej Warsaw University of Technology Investment Factory ASI S.A., działającej na platformie wix.com.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Warsaw University of Technology Investment Factory ASI S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zakres Danych Osobowych

Strona zbiera dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników w ramach formularzy kontaktowych, rejestracji czy subskrypcji newslettera. Do danych tych należą: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Pliki Cookies

a. XSRF-TOKEN: Używany ze względów bezpieczeństwa; Sesja; Essential.

b. hs: Używany ze względów bezpieczeństwa; Sesja; Essential.

c. svSession: Używany w związku z logowaniem użytkownika; 12 miesięcy; Essential.

d. SSR-caching: Wskazuje system, z którego renderowana jest strona; 1 minuta; Essential.

e. _wixCIDX: Monitorowanie systemu/debugowanie; 3 miesiące; Essential.

f. _wix_browser_sess: Monitorowanie systemu/debugowanie; Sesja; Essential.

g. consent-policy: Parametry banera cookies; 12 miesięcy; Essential.

h. smSession: Identifikacja zalogowanych członków strony; Sesja; Essential.

i. TS*: Bezpieczeństwo i anty-fraud; Sesja; Essential.

j. bSession: Pomiar efektywności systemu; 30 minut; Essential.

k. fedops.logger.X: Stabilność/efektywność; 12 miesięcy; Essential.

l. wixLanguage: Preferencje językowe na stronach wielojęzycznych; 12 miesięcy; Functional.

Przetwarzanie i Ochrona Danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług, w tym dostarczania newslettera, komunikacji z użytkownikami, oraz celów marketingowych, z zachowaniem środków ochrony danych.

Newsletter: Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji o aktualnościach, ofertach, artykułach i innych treściach marketingowych.

Realizacja Usług: Używanie danych do realizacji usług oferowanych przez stronę, w tym zarządzania kontami użytkowników, świadczenia wsparcia oraz obsługi zapytań.

Wydarzenia: Wykorzystanie danych osobowych do informowania o nadchodzących wydarzeniach, seminariach, warsztatach organizowanych przez Warsaw University of Technology Investment Factory ASI S.A.

Badania i Analizy Rynkowe: Przetwarzanie danych w celu przeprowadzania badań rynkowych i analiz, które pomagają w ulepszaniu i dostosowywaniu usług do potrzeb użytkowników.

Personalizacja Doświadczeń Użytkowników: Wykorzystywanie danych do dostosowania treści strony internetowej, ofert i reklam do preferencji użytkowników.

Działania Rozwojowe: Użycie danych do celów rozwoju nowych usług, funkcji i ofert, poprawy jakości istniejących usług oraz innowacji.

Wymogi Prawne i Regulacyjne: Przetwarzanie danych w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych, w tym odpowiedzi na zapytania organów regulacyjnych lub wykonawczych.

Udostępnianie Danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim tylko w celu świadczenia usług, na podstawie umów powierzenia danych lub zgodnie z wymogami prawa.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.

Zmiany w Polityce

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Kontakt

W sprawach dotyczących danych osobowych i plików cookies, prosimy o kontakt na: pawel.zych@wutif.eu.

Data wejścia w życie: 8 stycznia 2024 r.

bottom of page