top of page

Czy podmioty związane z instytucjami publicznymi potrafią robić VC?

W ostatnim tygodniu natknąłem się na raport, który dość szeroko ukazuje różne aspekty działalności funduszy VC w Europie. Autorzy bazowali na 885 odpowiedziach zarządzających funduszami VC, co stanowi dość dużą próbkę.


Znajdziemy w tym raporcie wiele ciekawych danych i informacji. Tym, co przykuło moją uwagę, było podsumowanie działalności rządowych VC. Autorzy zdefiniowali je w następujący sposób:

„Firma VC obsługiwana przez agencję rządową lub spółkę celową. Tego typu podmioty zazwyczaj koncentrują się na inwestowaniu w spółki, które są strategicznie ważne dla rządu i mogą również zapewniać wsparcie spółkom zlokalizowanym w określonych obszarach geograficznych lub przez członków niedostatecznie reprezentowanych grup”.Jak widać na powyższym podsumowaniu, podmioty te mają najwyższy poziom upadłości spółek portfelowych w grupie oraz częściej robią transakcje przy niskich mnożnikach (a więc tanio, bez realizacji oczekiwanej stopy zwrotu).


Czemu tak się dzieje? Czy mają niewłaściwie ustawione procesy inwestycyjne? Częściej przymykają oko na braki po stronie spółek? A może nie szanują pieniędzy podatników? Autorzy wskazują, że fundusze te mają dodatkowe cele, które realizują. Wśród nich znajdziemy m.in. przyciągnięcie prywatnych koinwestorów, tworzenie miejsc pracy, stymulowanie innowacji czy stymulowanie wzrostu gospodarczego w poszczególnych regionach czy branżach.


Nadaje to zupełnie inny kontekst prezentowanym wynikom. Czy jednak takie działania są pożądane po stronie VC? Czy kapitał wysokiego ryzyka nie powinien być nastawiony jednak zdecydowanie na zyski? Zespół, jeśli z góry wie, że wynik inwestycyjny nie jest najważniejszy, może być mniej zmotywowany do działania. Jak się nie uda? Trudno, to pieniądze publiczne. Czy to rzeczywiście stymuluje gospodarkę, czy może stanowi dodatkowe źródło dochodu dla niektórych grup osób? Więcej rozważań na ten temat w kolejnym newsletterze. Karol Matczak

Prezes Zarządu WUTIF

 

Raport: Söderblom, A., Le Pendeven, B., and Verbouw, J., (2023). “Practices of European Venture Capitalists”.

Commentaires


bottom of page