top of page

WUT IF – fundusz VC pierwszego wyboru dla środowisk akademickich

Środa 31 stycznia 2024 r. równo w południe, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej wypełniona po brzegi, a w powietrzu czuć atmosferę zainteresowania z nutką entuzjazmu. Na tyłach Auli cytat Staszica, który choć nie padnie wypowiedziany, niedługo zostanie przywołany ze sceny:


„Umiejętności dopokąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów.”


W pierwszych rzędach zasiedli goście honorowi: rektorzy polskich uczelni, przedstawiciele społeczności VC, inwestorzy i aniołowie biznesu – wśród nich prof. Maria Mrówczyńska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadająca w Ministerstwie za sprawy dotyczące innowacji i rozwoju. Dzień inauguracji WUT IF, czyli Warsaw University of Technology Investment Factory i zarazem najnowszego polskiego funduszu venture capital, zapamiętamy na długo.

***


Zebranych w Małej Auli gości przywitał prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej. Podkreślił, że WUT IF to pierwszy fundusz VC powstały przy uczelni publicznej w Polsce, który będzie korzystać z dobrych praktyk wypracowanych na czołowych uniwersytetach na świecie. Fakt zaś powołania do życia takiego funduszu to jego zdaniem otwarcie PW i związanego z nią środowiska akademickiego na biznes, tym samym domknięcie procesu tworzenia i rozwoju startupów deep-techowych.


Następnie prof. Adam Woźniak, Prorektor PW ds. Rozwoju, przybliżył procesy komercjalizacji technologii i ich transferu do biznesu i przemysłu w nowej odsłonie – od zarządzania własnością intelektualną, przez inkubację i akcelerację w ramach Instytutu Badań Stosowanych, po WUT IF. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w WUT IF łączy się to, co najlepsze na takiej uczelni technicznej jak Politechnika Warszawska: ugruntowana pozycja międzynarodowa w dziedzinach nauk podstawowych i inżynieryjnych, wsparcie akademickiej przedsiębiorczości, kompetencje inwestycyjne i kapitałowe oraz technologiczne, a także innowacyjność nastawiona na deep-tech.


Prof. Maria Mrówczyńska, która na inauguracji reprezentowała ministra Dariusza Wieczorka, wyraziła radość, że polskie środowisko akademickie zyskało takiego sprzymierzeńca i partnera w rozwoju i komercjalizacji przełomowych technologii jak WUT IF. Co więcej, jak zauważyła, zainteresowanie funduszem wyrazili także rektorzy innych uczelni technicznych. Życząc powodzenia, powiedziała, że nie może doczekać się efektów pracy funduszu.


Po krótkich przemówieniach naszych gości przejęliśmy pałeczkę i szczegółowo przedstawiliśmy zebranym gościom założenia, które sobie postawiliśmy, zakładając nasz fundusz. W pierwszej kolejności Jakub Wojciechowski, omówił dobre praktyki funduszy działających przy uczelniach. Swoją opowieść rozpoczął po drugiej stronie Atlantyku na University of Chicago, lecz skupił się na uczelniach europejskich, które są nam bliższe nie tylko geograficznie.


Jako z jednej strony przykład zaprzepaszczonej akademickiej szansy, a z drugiej pretekst do powołania pierwszego funduszu przy uczelni, przytoczył erytropoetynę – lek stymulujący namnażanie i różnicowanie czerwonych krwinek. Odkrycie naukowca chicagowskiej uczelni Gene’a Goldwassera trafiło do domeny publicznej i zostało wykorzystane przez spółkę Amgen do stworzenia leku EPOGEN®, który w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat przyniósł jej ponad 100 mld dolarów przychodu. W wyniku braku właściwego transferu wiedzy i technologii do biznesu zarówno sam naukowiec, jak i jego macierzysta uczelnia mieli zerowy udział w zyskach z jego sprzedaży. Od tamtego czasu, również dzięki funduszom działającym przy uczelniach, sytuacja uległa radykalnej poprawie.


Prof. Robert Sitnik na swoim przykładzie i prowadzonych przez siebie prac B+R pokazał potencjał projektowy i wdrożeniowy sektora uczelni wyższych. Gwarantowany dostęp do ponad 200 ekspertów technologicznych o światowym poziomie, zespołów badawczych i sprzętu laboratoryjnego to jedynie kilka z przewag WUT IF nad innymi funduszami venture capital, które czynią naszą inicjatywę funduszem pierwszego wyboru dla studentów, doktorantów i naukowców pragnących komercjalizować opracowywane przez siebie technologie.


Na koniec Karol Matczak szczegółowo zaprezentował zasady działania i proces funduszu VC, podkreślając znaczenie życzliwości w naszym podejściu do rozwoju akademickiej przedsiębiorczości. Z myślą o korzyściach przede wszystkim dla zespołów, ale i dla inwestorów, jednym z fundamentów WUT IF będzie szczery partnerski feedback. Jednocześnie o wartości funduszu dla młodych innowatorów stanowi dostępny kapitał w postaci zasobów fizycznych i knowhow oraz pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej. Prezentację zakończył ambitnymi planami na przyszłość – od pierwszych exitów po obecność na warszawskiej GPW.


Dobrym słowem, wygłoszonym zdalnie, wsparła nas z kolei Dr. Sarah Theinert z UVC Partners z podmonachijskiego Garching i Technische Universität München. To jedna z instytucji, w ślad których chcemy pójść i z której doświadczeń chcemy czerpać. Dr. Theinert przedstawiła cele i historię UVC Partners, politykę funduszu, a na jednym ze slajdów zobaczyliśmy zebrane logotypy firm założonych przez niemieckich studentów uczelni technicznych, które zyskały status startupowych success stories. Na tym zakończyła się pierwsza część inauguracji naszego funduszu, a zebrani goście przeszli na wspólny toast i rozmowy kuluarowe do Wielkiej Auli, na ścianie której wyryte są słowa Jana Zamoyskiego:


„Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie.”Uroczystość zamknęła sesja Q&A, w której udział wzięli także Jamie Macfarlane, założyciel i CEO Creator Fund, i Michał Olszewski związany z grupą Movens Capital. Zarówno Creator Fund, jak i Movens Capital mają na koncie liczne sukcesy w świecie startupów. Pierwszy z nich skupia się na Wyspach Brytyjskich na wspieraniu młodych wynalazców w takich ośrodkach akademickich jak Oxford, Cambridge, Londyn czy Glasgow, drugi natomiast specjalizuje się w skalowaniu i międzynarodowej ekspansji firm technologicznych.


Przed Warsaw University of Technology Investment Factory kolejny etap: zbudowanie portfolio, komercjalizacja badań naukowych i transfer technologii ze świata akademickiego do przemysłu. WUT IF wypełnia niezagospodarowaną dotąd lukę w środowisku startupowym – wsparcie na wczesnym etapie startupów z uczelni technicznych. Znamy z zagranicy przykłady success stories takich inicjatyw. Wiemy, że do ich sukcesu przyczyniło się wsparcie, jakie otrzymali od takich instytucji jak nasza. Wierzymy, że mamy dużo do zaoferowania przedsiębiorczym studentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Dlatego zabieramy się do pracy i zapraszamy do kontaktu z nami.

Comments


bottom of page